menu

武蔵野の家:蹲踞と道行

作庭:植芳造園/東京都武蔵野市

Tsukubai, Musashino, Tokyo, 2008. Ueyoshi Zoen. WEBSITE

RELATED INFO